pl-flag eng-flag ger-flag

We provide the following services: sandblasting , powder coating , sales of stainless steel products , distribution of industrial gases.

TECHNICAL GASES

Oxygen , nitrogen , argon , helium and hydrogen to specialist gases for welding and cutting , the company Pulvermet provides customers with a variety of industries the opportunity to increase the efficiency of environmental protection , product quality and productivity.

The most valuable for us is the safety and satisfaction of customers. Their customers are treated individually , serving technical advice at every stage of cooperation . Joining the group will be convinced you that we are the best company from which we buy , which is worth collaborate and co- create the success of your business.

The undeniable advantages of our company include substantial flexibility in negotiating commercial terms and quick and timely deliveries. The vast majority of gas requested we deliver within a few hours .

welding and cutting GASES

Our gases provide a high level of quality welds and precision cuts. They are manufactured for higher quality and efficiency and the lowest possible impact on the environment. When, therefore metal production is of great importance for the company and its customers can fully trust us. Our unique series Linx shielding gases have been developed through rigorous testing under real operating conditions.

They provide the highest level of performance that allows for maximum production, increase efficiency, reduce discards and improve the working environment. We offer gas mixtures with exactly proportioned provide: higher welding speed, higher quality weld, the weld profile better, less spatter, less cleaning after welding Time is money: Replace cylinders less Linx gases are available in a new, easy-to-use cylinders with high capacity.

Each cylinder is provided with a residual pressure valve providing a constant quality of the gas. With over 60% more gas in our 200-bar-cylinder: You save time by replacing cylinders less, you pay less supply cylinder, keep the lower states Cylinder in magazynie.Mamy hope that our offer will be of interest from your side.

SEE ALSO

CONTACT US

Contact Us

Pulvermet sp. z o.o.
ul. Władysława Jagiełły 3 B
74-400 Dębno

Thank you for your messages , contactlogo
Dziękujemy za wysłanie wiadomości, skontaktujemy się logo
Uprzejmie informujemy, że:
a) Pulvermet sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 3 B 74-400 Dębno stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@pulvermet.pl lub pisemnej na adres Pulvermet sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 3 B 74-400 Dębno
Rozwiń ▼Zwiń ▲

 

 

Pulvermet 2023 © All Rights Reserved Design by Future in Design

logo